Stará Pazova dnes

Priaznivá dopravná a geografická poloha, dobré prírodné a spoločenské podmienky  ovplyvnili rozvoj a urbanizáciu Starej Pazovy. Práve tieto činitele podmienili rozvoj a expanziu malých podnikov a remeselníctva, kvôli čomu v súčasnosti patrí obec medzi najvyspelejšie vojvodinské obce.

Related posts