Chrám vovedenia presvätej Bohorodičky – Golubince

Chrám vovedenia presvätej Bohorodičky – Golubince
Chrám vovedenia presvätej Bohorodičky – Golubince

Golubince sa spomínajú ako sídlisko pod zemou, z ktorého vyčnievajú iba komíny. V správe Vizitačnej komisie Karlovskej mitropolie z roku 1733 spomína sa kostol z pospletaných prútov (tzv. „pletare“) a strechou s trstiny. Tento kostol nahradil drevený kostol, ktorý vysvätil episkop Partenije dňa 23. apríla roku 1725. Stal na tomto mieste až po deviate desaťročie 18. storočia. Terajší Chrám vovedenia presvätej Bohorodičky bol postavený medzi rokmi 1784 a 1788 z tvrdého materiálu v barokovom štýle.

Related posts