Chrám prenesenia ostatkov sv. otca Nikolaja – Belegiš

 Chrám prenesenia ostatkov sv. otca Nikolaja – Belegiš
Chrám prenesenia ostatkov sv. otca Nikolaja – Belegiš

 Prvý pravoslávny chrám v Belegiši bol postavený z prútia a blata. Nový sakrálny objekt bol vystavaný v roku 1731 a druhý kostol v roku 1766. Nový Chrám sv. otca Nikolaja stavaný je v rokoch 1924-1927.

Related posts