Belegiš

Belegiš je osada vidieckého charakteru s domami, ktoré sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Leží na pravom brehu Dunaja. Podľa sčítania z roku 2011 má 2.973 obyvateľov. Táto podunajská dedinka je od Starej Pazovy vzdialená 16 km a od Belehradu 34 km.

Related posts