Nové Bánovce

Nové Bánovce sú rozvinutá osada panónskeho typu vo Vojvodine v Sriemskom okrese v obci Stará Pazova. Ležia na pravom brehu Dunaja, na 44 º 9´ severnej šírky a 20º 2´ východnej dĺžky, v juhovýchodnej časti Sriemu. Od Zemuna je táto osada vzdialená 12 km. Podľa sčítania z roku 2022 má 8.796 obyvateľov. Hlavné spojenie medzi Novými Bánovcami – Belehradom a Novými Bánovcami – Novým Sadom je diaľnica E – 75.

Related posts