Sklad „Macura“

Sklad "Macura" - Staré Bánovce
Sklad „Macura“ – Staré Bánovce

Sklad Macura ako aj múzeum dostal pomenovanie podľa majiteľa Vladimira Macuru. Nachádza sa v Gréckej ulici v Starých Bánovciach. Bánovčania tento priestor nazývali Starý mlyn. Sklad Macura je predstavený ako miestnosť na ukladanie rozličných umeleckých diel a predmetov pomocou, ktorých si môžeme pripomenúť dôležité udalosti. V tomto zvláštnom výstavnom priestore okrem výstav a expozícii sa môžu usporiadať aj iné kultúrne podujatia.

 

Related posts