Stará Pazova

Stará Pazova je osada mestského a vidieckého rázu vo Vojvodine, v Sriemskom okrese a administratívne centrum obce. Leží na polceste Belehrad-Nový Sad, pri železničnej trati a diaľnici rovnakého smeru, v JV časti Sriemu, 43 km JV od Nového Sadu a 32 km SZ od Belehradu. Sídlo má pravidelný štvorcový tvar s vydutinou na juhovýchodnom okraji. Má rozlohu 64,68 km² a hraničí sa na severe s chotármi Nových Karloviec a Inđiji, na západe s chotárom Golubiniec, na juhu chotárom Vojky a na východe s chotárom Starých Bánoviec. Zemepisné súradnice osady sú 44º 59´ severnej šírky a 20º 10´ východnej dĺžky. Podľa ščítania z roku 2011 žije v Starej Pazove 18.602 obyvateľov.

Stara Pazova

V Starej Pazove, ktorá je administratívne centrum s dlhoročnou správnou tradíciou sa nachádzajú reprezentatívne budovy ako sú: pravoslávny chrám (1829), kaplnka (1850), evanjelický kostol (1785) a fara s archívom SEAVC (1894), rímskokatolícky kostol (prvá polovica XX. storočia), Slovenský dom (1920), rodný dom hrdinu Janka Čmelíka (prvá polovica XX. storočia) a pomník v mestskom parku (1949), hotel Sriem (1905), budova bývalej sporiteľne (1905), banka, agencia, nákupné centrum, autobusová stanica, mestský park, dom zdravia, veterinárna ambulancia, knižnica, divadlo, podnikateľské centrum, objekty obecnej správy, obytné budovy, Dom futbalu, priemyselné objekty a iné prvky, ktoré sú charakteristickými črtami jedného mesta.

Related posts