Surduk

Surduk je osada panónskeho typu. Má charakter poľnohospodárskej dediny. Leží na pravom brehu Dunaja v obci Stará Pazova. Od Belehradu je vzdialený asi 40 km na sever. Podľa sčítania z roku 2011 žije tu 1.397 obyvateľov. Surduk je turistické centrum obce Stará Pazova, lebo má dobré podmienky pre poľovačku a rekreačný rybolov. Breh Dunaja poskytuje príjemné vidiecké prostredie a posedenie v kaviarňach a reštauráciach. Jednou z možnosti rozvoja cestovného ruchu v obci Stará Pazova je aj komplex športovo-rekreatívnych bazénou Horizonti.

 

Related posts