Vojka

Vojka má charakter poľnohospodárskej dediny. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Obyvateľstvo sa prevažne zaoberá roľníctvom a chovom dobytka. Nachádza sa vo Vojvodine, v Sriemskom okrese, v obci Stará Pazova. Leží v nádmorskej výške 83 m v najnižšej časti sriemskej diluviálnej (sprašovej) terasy (krnješevská depresia). Podľa sčítania z roku 2011 má 4.752 obyvateľov. Symbol dedinky Vojka je veterný mlyn. Vojku ako dedinskú osadu charakterizujú najdinamickejšie územno – funkčné procesy v obci. Dobrá dopravná dostupnosť, ako kvalitný základ poľnohospodárskej výroby, je závažná pre súčasný hospodársky vývoj v tejto dedine. Osada má tvar usporiadanej ulicovky na križovatke ciest Stará Pazova – Kupinovo a Popinci – Zemun. Od sídla obce je vzdialená 6 km, od susedných Krnješeviec 8 km, od diaľnice 9 km a od Belehradu je vzdialená 37 km.

 

Related posts