Staré Bánovce

Staré Bánovce sú osada panónskeho typu a roľníckeho charakteru vo Vojvodine v Sriemskom okrese v obci Stará Pazova. Ležia na pravom brehu Dunaja (92 m n. m.), tam, kde sa stena sriemskej sprašovej plošiny synklinálne zbieha ku rieke a prerušená je dolinou Budovar. Podľa sčítania z roku 2011 majú Staré Bánovce 5.954 obyvateľov. Diaľnica E – 75 je od osady vzdialená 4 km a predstavuje hlavné spojenie medzi Bánovcami – Belehradom a Bánovcami – Novým Sadom (60 km). Táto osada sa nachádza 6 km východne od Starej Pazovy.

Related posts