Golubince

Golubince sú dedinská osada roľníckeho charakteru. Táto dedinka má typickú hustú radovú ulicovú zástavbu. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Nachádza sa vo Vojvodine, v Sriemskom okrese, v obci Stará Pazova. Leží v nádmorskej výške 84 m v najnižšej časti sriemskej diluviálnej (sprašovej) terasy (krnješevská depresia). Podľa sčítania z roku 2011 majú Golubince 4.721 obyvateľov. Rozloha chotára je 6.008 ha. Územie určené na výstavbu predstavuje 552 ha. Zastavaná plocha sa prestiera na 480 ha. Hustota zaľudnenia na tejto ploche je 9,46 obyv./ha.

Center-Golubinci

Related posts