Библиотека

Прича о Народној библиотеци “Доситеј Обрадовић” у Старој Пазови почиње у лето 1878. оснивањем Српске читаонице најстарије културне установе у Старој Пазови. Читаоница је имала задатак да задовољава потребу све бројнијег грађанства за читањем, али и да ствара нове, будуће читаоце. Нешто касније, при културно – уметничким друштвима деловаће и друга читалишта од којих треба поменути два најзначајнија:
Читаоницу Срба занатлија и Словачку читаоницу.

Čitaonica biblioteke Dositej Obradovic- Stara Pazova
Читаоница библиотеке Доситеј Обрадовиц- Стара Пазова

Књиге на овим просторима делиле су судбину народа, па су читаонице прекидале рад за време два светска рата. Њихову делатност после другог светског рата наставља Месна библиотека, која броји скромних пет хиљада књига, да би 1962. године прерасла у Матичну библиотеку општине. После пресељења у наменски пројектовану зграду у центру Старе Пазове, у јесен 1982.године створени су услови за брже попуњавање фондова и модернији рад са корисницима. Библиотека “Доситеј Обрадовић” у Старој Пазови данас броји преко 50.000 књига и услужује 2.500 уписаних чланова. Заједно са 8 библиотека по насељима општине чини мрежу која располаже са близу 120.000 књига и има више од 6.500 чланова. Издваја се библиотека “Петар Петровић Његош” у Новој Пазови са 30.000 књига и преко 2.000 уписаних корисника. Библиотека у Старој Пазови има изузетно вредан фонд приручне литературе тзв. референсну збирку. У њој се налази преко 1.000 скупоцених енциклопедија, лексикона, речника и наслова који се ретко могу наћи и у много већим библиотекама… Брижљиво прикупљана сабрана дела разних аутора чине опет посебну збирку од 2.500 наслова. Завичајна збирка окупља на једном месту дела стваралаца из наше општине, међу којима има прзнатих имена у књижевности и другим областима рада.

Адреса: Словенски трг бб, Стара Пазова
Телефон: +381 (0)22 310 440, +381 (0)22 310 543

Е-mail: biblido@ptt.rs
URL: www.bibliotekastarapazova.org

Related posts