Narodna biblioteka „Dositej Obradović” – Stara Pazova

Priča o Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović” u Staroj Pazovi počinje u leto 1878. osnivanjem Srpske čitaonice najstarije kulturne ustanove u Staroj Pazovi. Čitaonica je imala zadatak da zadovoljava potrebu sve brojnijeg građanstva za čitanjem, ali i da stvara nove, buduće čitaoce. Nešto kasnije, pri kulturno – umetničkim društvima delovaće i druga čitališta od kojih treba pomenuti dva najznačajnija:
Čitaonicu Srba zanatlija i Slovačku čitaonicu.

Čitaonica biblioteke „Dositej Obradovic”- Stara Pazova
Čitaonica biblioteke „Dositej Obradovic”- Stara Pazova

Knjige na ovim prostorima delile su sudbinu naroda, pa su čitaonice prekidale rad za vreme dva svetska rata. Njihovu delatnost posle drugog svetskog rata nastavlja Mesna biblioteka, koja broji skromnih pet hiljada knjiga, da bi 1962. godine prerasla u Matičnu biblioteku opštine. Posle preseljenja u namenski projektovanu zgradu u centru Stare Pazove, u jesen 1982.godine stvoreni su uslovi za brže popunjavanje fondova i moderniji rad sa korisnicima. Biblioteka „Dositej Obradović“ u Staroj Pazovi danas broji preko 50.000 knjiga i uslužuje 2.500 upisanih članova. Zajedno sa 8 biblioteka po naseljima opštine čini mrežu koja raspolaže sa blizu 120.000 knjiga i ima više od 6.500 članova. Izdvaja se biblioteka „Petar Petrović Njegoš“ u Novoj Pazovi sa 30.000 knjiga i preko 2.000 upisanih korisnika. Biblioteka u Staroj Pazovi ima izuzetno vredan fond priručne literature tzv. referensnu zbirku. U njoj se nalazi preko 1.000 skupocenih enciklopedija, leksikona, rečnika i naslova koji se retko mogu naći i u mnogo većim bibliotekama… Brižljivo prikupljana sabrana dela raznih autora čine opet posebnu zbirku od 2.500 naslova. Zavičajna zbirka okuplja na jednom mestu dela stvaralaca iz naše opštine, među kojima ima prznatih imena u književnosti i drugim oblastima rada.

Adresa: Slovenski trg bb, Stara Pazova
Telefon: +381 (0)22 310 440, +381 (0)22 310 543
Е-mail: biblido@ptt.rs
URL: www.bibliotekastarapazova.org

Povezani tekstovi