Lokalni akcioni plan za mlade

Na sajtu Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova, možete naći anketu  koja bi ujedno trebala da bude GLAS MLADIH, njihovih potreba, izazova i svega onoga što je maldima neophodno da bi se razvili i ostvarili, koja je ujedno i najvažniji deo izrade Lokalnog akcionog plana za mlade.

Anketa na KZM opštine Stara Pazova  na  linku

Povezani tekstovi