Novi Banovci

Kuća u Svetosavskoj ulici (Menzulana)

Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, danas
Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, danas

Kuća u ulici Svetosavskoj br. 89 u Novim Banovcima sagrađena je u XVIII veku (1751. god.) kao vojnograničarska zgrada, koja se, verovatno, nalazila u sastavu vojne kasarne. Poznata je pod nazivom Menzulana – poštanska zgrada ili poštanska stanica. Građena je kao ugaoni objekat, pravougaone osnove, masivne gradnje, koji dominira okolinom. Pošto se nalazi na terenu koji ima znatan nagib, sokl na zapadnoj strani je sasvim nizak, dok je na južnoj znatno viši. Zidana je opekom velikog formata i malterisana je. Zidovi su debeli, masivni, a dimnjaci visoki i ozidani. Krov je četvorovodni, visok i strm, a krovni pokrivač je biber crep.

Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, 20. vek (foto arhiv. ZZZSSM)
Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, 20. vek (foto arhiv. ZZZSSM)

Fasade su jednostavne, bez dekorativne obrade. Glavna fasada, orijentisana prema zapadu, ima pet pravougaonih prozora u nizu i asimetrično postavljena uvučena vrata. Na južnoj fasadi su dva, takođe, pravougaona prozora. Sa dvorišne strane nalazi se trem sa drvenim stubovima. Po načinu gradnje i arhitektonskim elementima ovaj objekat u Novim Banovcima ima sve karakteristike vojnograničarskih objekata koji su građeni na ovom terenu. Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 2401/73 od 30.12.1976. godine ovaj objekat predstavlja nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Danas se u njemu nalazi riblji restoran „ Priča“.

Tekst sa sajta: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs.

Spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora

Spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Novim Banovcima

Spomenik se nalazi u centru mesta na uglu Svetosavske i Školske ulice, podignut je oktobra 1978. godine, sa pločama na kojima su imena boraca i žrtava NOB-a. “Na ovom mestu je 21.07.1944. godine prilikom akcije ranjen, mučen i ubijen član udarne partizanske podunavske trojke Bogunović Živan – Žicar, SUBNOR Novi Banovci 9.8.1975.”. “Na istom mestu prilikom akcije 21.7.1944.godine ubijen je Selena Dimitrije – Kreša član udarne partizanske podunavske trojke, SUBNOR Novi Banovci 23.10.1977.”. Pored ove dve ploče stoji i ploča iz ratova 90-tih godina 20.veka sa imenima poginulih boraca “Vujić  Mile rođ. 24.04.1958. pog. 26.12.1991., Muminović Krsto rođ. 23.06.1978. pog. 30.05.1995. SUBNOR-Novi Banovci”.  

Spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Novim Banovcima, danas
Spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Novim Banovcima, danas

Spomenik je evidentiran od strane Zavoda za zaštitu spomenika iz Sremske Mitrovice i predstavlja evidentiranu nepokrenost koja uživa prethodnu zaštitu i spade u memorijalne komplekse, spomenike i spomen obeležja.

Povezani tekstovi