Čišćenje bare „Gajićke“

Građani naše opštine pokrenuli su inicijativu da se uredi prostor oko bare „Gajićke“ i sama bara.

Ovog vikenda 7 i 8. novembra od 9 časova, organizovanom akcijom pojedninaca, sugrađana naše optine, a uz podršku JKP „Čistoća“ Stara Pazova počeće se sa radovima prve faze uređenja koja podrazumeva, ukopavanje i uređenje 20 mesta za pecanje, košenje trave na glavnom prilazu za parking prostor i sađenje oko 120 stabala.

Druga faza uređenja planira se od proleća 2016. godine koja podrazumeva uređenje prilaznih puteva i postojećih staza kao i poribljavanje.

Treća faza uređenja obuhvata uređenje parka, igrališta za decu, izletišta i montaža letnjikovca.

Pozivaju se svi zainteresovani građani da se priključe ovoj akciji !

Akciju podržava i pomaže JKP „Čistoća“ Stara Pazova

Bara "Gajićka" Stara Pazova
Bara „Gajićka“ Stara Pazova

Povezani tekstovi