Stara Pazova

Rent a car

Stara Pazova
Auto centar „KROKA“-Stara Pazova Adresa:Svetosavska 10 Telefon: 022/310-637, 064/14-25-430 E-mal: ackroka@gmail.com Web:http://www.ackroka.rs/rent-a-car-stara-pazova „Lux-Co Plus“ -Stara Pazova Adresa: Trg Zorana Đinđića lokal br. 6 Telefon: +381 (0)

Stara Pazova

Stara Pazova
Zgrada štedionice veleposednika Nikole Petrovića Početkom XX veka srpsku arhitekturu obeležile su dve dominantne struje: preovlađujući akademizam obnovljenih evropskih istorijskih stilova i domaća varijanta Ar-Nuvoa,